Lovende tendenser for nytt legemiddel mot Alzheimers sykdom

Nye funn i utviklingen av legemiddelet Donanemab viser at det er trygt og effektivt, og kan bremse tidlige symptomer på Alzheimers sykdom. – Men dette er ennå tidlig i prosessen, sier forskningssjef Geir Selbæk i Aldring og helse.

Mer spesifikt, så kan donanemab redusere kognitiv tilbakegang og funksjonsnedsettelse hos pasientene i en tidlig fase av Alzheimers sykdom, melder Neurology Today.

Flere uavhengige eksperter har ønsket nyheten velkommen, men har samtidig advart om at de ikke har hatt mulighet til å vurdere dataene. Dette fordi forskningsfunnene ikke er fagfellevurdert og publisert i et vitenskapelig tidsskrift. 

– Om resultatene viser seg å holde stikk, så er dette en stor nyhet både for pasienter og pårørende.

Geir Selbæk.

– Men dette er ennå i en tidlig fase, og vi trenger å se på dataene, for å forsikre oss om at dette er et legemiddel som virker og som kan tas i bruk, sier forskningssjefen videre. 

Mann foran gang. Foto.
Spent på utviklingen av legemiddel mot demens: forskningssjef Geir Selbæk. Foto: Martin Lundsvoll, Aldring og helse.

Forskerne fordelte 272 pasienter med tidlig Alzheimers sykdom til placebo- eller donanemab-behandling. Forsøket fungerte som en test av den såkalte amyloidhypotesen. Tanken er at Alzheimers sykdom er nært knyttet til opphopning av proteinet amyloid i hjernen, også kalt amyloide plakk. Hvis man kan forhindre denne opphopningen, eventuelt reversere eller bremse den, så betyr det også at sykdommen trolig kan forhindres, reverseres eller bremses.

– Funnene viser at legemiddelet senker nivået av plakk i hjernen, noe som potensielt er bra for både kognisjon og funksjon, siden amyloide plakk er assosiert med Alzheimers sykdom, sier Selbæk.

Ifølge forskningssjef Daniel Skovronskyi legemiddelselskapet Eli Lilly, som utvikler donanemab, vil hele datasettet til studien bli publisert i en medisinsk journal, og vurderes for presentasjon på en kommende medisinsk konferanse.

 Les også om saken i New York Times (krever innlogging)