Kur mot Alzheimers sykdom møter motstand

Legemiddelet Aducanumab, som mange har store forhåpninger til som en kurerende behandling av Alzheimers sykdom, er ikke blitt godkjent i første runde hos den amerikanske instansen for godkjenning av legemidler.

– Jeg er skuffet over å rapportere at en rådgivende komité for Food and Drug Administration (FDA) i dag anbefalte at et nytt legemiddel, for å behandle Alzheimers sukdom, ikke skal godkjennes. Dette er ikke slutten. Det er ett trinn i FDAs prosess, sa Harry Johns, daglig leder i Alzheimer´s Association i USA i en epost lørdag 7. november.

Forskningssjef Geir Selbæk i Aldring og helse er ikke overrasket, men håper fortsatt på et gjennombrudd. 

– Basert på dataene vi har tilgang til er avgjørelsen ikke overraskende. Dette er første steg i en prosess hos FDA, og den endelige avgjørelsen er ikke forventet før i mars. Det blir spennende å følge prosessen videre. Jeg håper at positive funn blant undergrupper av deltakere i Aducanumab-studien, inspirerer legemiddelfirmaene til å jobbe videre med studier som kan bringe oss nærmere en kurerende behandling for Alzheimers sykdom, sier han. 

Alzheimer´s Association vil fortsette å jobbe for en godkjenning av Aducanumab.

– Vi har aldri før vært så nær godkjenning av et legemiddel mot Alzheimers, som kan endre sykdommens progresjon, ikke bare symptomene, sier Harry Johns. 

Les mer om utviklingen av legemiddelet Aducanumab