Kur mot Alzheimers sykdom møter motstand - Nasjonalt senter for aldring og helse

Kur mot Alzheimers sykdom møter motstand

Legemiddelet Aducanumab, som mange har store forhåpninger til som en kurerende behandling av Alzheimers sykdom, er ikke blitt godkjent i første runde hos den amerikanske instansen for godkjenning av legemidler.

– Jeg er skuffet over å rapportere at en rådgivende komité for Food and Drug Administration (FDA) i dag anbefalte at et nytt legemiddel, for å behandle Alzheimers sukdom, ikke skal godkjennes. Dette er ikke slutten. Det er ett trinn i FDAs prosess, sa Harry Johns, daglig leder i Alzheimer´s Association i USA i en epost lørdag 7. november.

Forskningssjef Geir Selbæk i Aldring og helse er ikke overrasket, men håper fortsatt på et gjennombrudd. 

– Basert på dataene vi har tilgang til er avgjørelsen ikke overraskende. Dette er første steg i en prosess hos FDA, og den endelige avgjørelsen er ikke forventet før i mars. Det blir spennende å følge prosessen videre. Jeg håper at positive funn blant undergrupper av deltakere i Aducanumab-studien, inspirerer legemiddelfirmaene til å jobbe videre med studier som kan bringe oss nærmere en kurerende behandling for Alzheimers sykdom, sier han. 

Alzheimer´s Association vil fortsette å jobbe for en godkjenning av Aducanumab.

– Vi har aldri før vært så nær godkjenning av et legemiddel mot Alzheimers, som kan endre sykdommens progresjon, ikke bare symptomene, sier Harry Johns. 

Les mer om utviklingen av legemiddelet Aducanumab