Gode resultater for ny demensmedisin gir forhåpninger om kur

Mange legemidler som har vært utviklet for å kurere demens har skuffet. Nå kan et nytt legemiddel vise seg å faktisk virke mot sykdommen.

Nylig meddelte de to legemiddelprodusentene Eisai og Biogen at legemiddelet kalt lecanemab utsatte sykdomsutviklingen ved Alzheimers sykdom i tidlig fase med 27 prosent sammenlignet med placebo. I følge Store norske leksikon er placebo-effekt virkningen av et stoff eller en behandling som skyldes forventning om et heldig resultat.

Dette er en god nyhet.

Geir Selbæk, forskningssjef i Aldring og helse

Fra skuffelse til gjennombrudd?

– Forskningsveien for legemidler mot demens har vært brolagt med skuffelser. Nå kan det dreie seg om et gjennombrudd, som kan ha betydning for noen av dem som har demens, sier Selbæk.

I likhet med legemiddelet aducanemab, som nylig ble godkjent i USA, virker det nye legemiddelet lecanemab mot Alzheimers sykdom ved å målrettet fjerne beta-amyloid. Dette er et proteinstoff som virker negativt på hjernens nerveceller. Det bygger seg opp i hjernen, danner plakk, og regnes som en indikasjon på Alzheimers sykdom.

Portrett Geir Selbæk. Foto
Foto: Martin Lundsvoll, Aldring og helse.

– Både aducanumab og lecanemab er antistoffer som bidrar til å fjerne beta-amyloid fra hjernen. Veien fram til at beta-amyloid klumper seg sammen og danner plakk består av mange stadier. Lecanemab virker i noen grad på andre stadier enn aducanumab gjør.

Dagens medisiner som brukes mot demens, kan kun dempe symptomene. De kan ikke gjøre noe med den underliggende årsaken til sykdommen. Det var dette aducanemab skulle gjøre noe med.

Men aducanemab har ikke blitt godkjent i Europa og Norge. Det er fordi medisinen, til tross for at den fjerner beta-amyloid i hjernen, ikke viser klare tegn til å fjerne eller mildne symptomene på demens hos mennesker.

– Sammenhengen mellom beta-amyloid og Alzheimers sykdom er bekreftet mange ganger, men det er fortsatt uklart om stoffet er en direkte årsak til sykdommen eller bare en markør, sier Selbæk.

Kan bli klar for bruk i 2023 i USA og Europa

Lecanemab ser ut til å ha en effekt både på sykdomsutviklingen óg på de typiske symptomene på Alzheimers sykdom, som hukommelsestap og hvor godt man fungerer i hverdagen.

– Likevel er det viktig å si at vi trenger ytterligere informasjon for å kunne bedømme om lecanemab virkelig er det gjennombruddet legemiddelfirmaene hevder det er, sier Selbæk.

1.795 mennesker med Alzheimers sykdom i et tidlig stadium deltok i den kliniske studien.

Produsentene planlegger å få godkjenning for bruk av lecanemab i USA og Europa innen utgangen av mars 2023.

Pressemeldingen fra produsentene finner du her

Her finner du tidligere saker om legemidler mot demens under utvikling:

Lovende legemiddel mot Alzheimers sykdom stanset

Les om utviklingen av legemiddelet Donanemab

Kur mot Alzheimers sykdom møter motstand

Positivt avventende til nytt medikament mot demens