Nye mønstre oppstår når pasienter slipper til - Aldring og helse

Nye mønstre oppstår når pasienter slipper til

Utsmykking av forsterkede skjermede enheter for personer med demens kan være en utfordring. På Valentinlyst helse- og velferdssenter skaper pasientene kunsten selv.