Notiser - Side 2 av 47 - Nasjonalt senter for aldring og helse
Demens, 20.04.2022

Velkommen til Nordisk hukommelsesklinikkseminar og Kuopio Alzheimersymposium

Det tredje nordiske hukommelsesklinikkseminaret og Det niende Alzheimersymposiet arrangeres parallelt i Kuopio i Finland 23.-25. august. Temaene vil spenne fra genetikk og personlig tilpasset medisin til biomarkører og forebygging til terapi ved Alzheimers sykdom og andre nevrodegenerative sykdommer. Det er mulighet for å delta digitalt. Velkommen!
07.04.2022

Bli med på generasjonssang!

Krafttak for sang gjennomfører nå en landsomfattende satsing der barnehagebarn og eldreinstitusjon møtes for å synge sammen. Over en periode på tre år rekrutterer de 45 par av barnehager og sykehjem/omsorgsboliger til å delta. Ansatte får kurs på arbeidsplassen, tilgang på ressursportaler og veiledning før de skal gjennomføre 8 generasjonssangmøter årlig i tre år. Søknadsfristen er 1. juni, og de tar også opp nye institusjoner i 2023.
Demens, 06.04.2022

Mona Michelet fikk sin doktorgrad

Tirsdag 5. april forsvarte Mona Michelet i Aldring og helse sin doktorgradsavhandling «Assessment of symptoms, functioning and needs of home dwelling people with dementia». Disputasen fant sted på Ullevål sykehus. Mona og kolleger har studert symptomer, fungering og behov hos hjemmeboende personer med demens, og hvordan vi kan kartlegge personer med kognitiv svikt. Dette er viktig for å stille diagnose, og for å planlegge god oppfølging. Vi gratulerer!
01.04.2022

Hvordan tette hullene i hjelpesystemet til beste for pasienten?

Forsker vil finne ut hvordan ansatte i helsevesenet på ulike nivåer kan samarbeide tettere slik at de som trenger flere helsetjenester får bedre omsorg. – Mange av de skrøpeligste innbyggerne våre har ikke en nabo eller familie som kan bistå med små og store utfordringer, sier Marte Broks. Mange av de mest sårbare faller også utenfor det digitale fellesskapet. Broks er rådgiver ved Nasjonalt senter for e-helseforskning og overlege ved geriatrisk seksjon på Universitetssykehuset Nord-Norge.
Geriatri, 31.03.2022

Forskere trenger par, for å forstå mer av hva som gjør hjemmedød mulig – eller ikke

– Mange kreftpasienter ønsker å tilbringe siste del av livet hjemme og dø hjemme, men andelen som dør hjemme i Norge er lav, skriver forskerne i det nye forskningsprosjektet Nære relasjoners betydning for hjemmedød. Nå søker de personer med kreftsykdom som lever med en ektefelle/partner, og som ønsker å dø hjemme. Vil du vite mer og vurderer å delta i studien kan du ta kontakt med doktorgradsstipendiat Margareta Møkleby på mail e.m.mokleby@medisin.uio.no.
Fysisk helse, 30.03.2022

Nytt forskningssenter for Parkinsons sykdom under etablering i Bergen

– For det første skal vi utvikle metoder for mer nøyaktig og tidlig diagnostisering av personer med Parkinson. Vår forskning tyder på at Parkinson ikke er én sykdom, men mange – og at det finnes undergrupper av pasienter med ulike sykdomsmekanismer, sier professor og overlege Charalampos Tzoulis ved Universitetet i Bergen (UiB) og Haukeland universitetssjukehus, som skal lede senteret. Han håper dette kan gjøre en tydelig forskjell for personer med Parkinsons sykdom.
28.03.2022

Mange påmeldte til Landskonferansen i alderspsykiatri - fremdeles mulig å melde seg på

Det er nå over 300 påmeldte deltagere til Landskonferansen i alderspsykiatri 2.-4. mai i Tromsø. Dersom du eller kollegaer ikke har fått meldt dere på og ønsker å delta, er det fortsatt plasser. Posterutstillingen er det også mulighet til å melde seg på - den endelige fristen for innsendelse av abstrakt (sammendrag) til godkjenning er satt til 5. april. Abstrakt sendes post@aldringoghelse.no Velkommen til Landskonferansen 2022!
Demens, 24.03.2022

Ta master i helsefremmende tjenester for eldre

Masterstudiet på VID vitenskapelige høgskole er nylig revidert. Den tverrfaglige masteren Helsefremmende tjenester for eldre innbefatter nå to emner som Aldring og helse har utviklet sammen med VID: Eldre med demens og psykiske lidelser og Personsentrerte tilnærminger ved demens og psykiske lidelser. Kjernen i masteren er helsefremming, innovasjon og utvikling av tjenester til eldre, samt sammenhengende tjenester. Søknadsfrist er 20. april 2022.