Norge mangler et tverrfaglig forskningssenter for sunn aldring - Nasjonalt senter for aldring og helse
Forskning, 27.01.2022

Hvordan har eldre benyttet skjermbaserte medier til underholdning, informasjon og kontakt med venner, sosialt nettverk og helsepersonell under pandemien?

Eldre har blitt oppfordret til selvisolering under koronapandemien. I en ny undersøkelse kommer det fram at det har vært lite kontakt mellom eldre og helsepersonell via telefon eller skjerm. Forskerne fra Aldring og helse og HUNT forskningssenter mener at slik kontakt bør styrkes. Søkelyset må også settes på de av de eldre som ikke benytter seg av kommunikasjonsteknologi.
Demens, 24.01.2022

Har samlet forskningen på ny behandling av hjerneslag

To nye behandlingsmetoder har revolusjonert akuttmedisinen på området. – Ved et hjerneslag så dør antakelig nesten to millioner hjerneceller i minuttet. Men kommer du raskt til sykehuset og får den beste behandlingen, så er prognosene gode, forteller nevrolog og forsker Melinda Berg Roaldsen. Hun har doktorgrad i hjerneslag ved UiT, Norges arktiske universitet.
Demens, 21.01.2022

Stor deltakelse blant eldre i viktig helseundersøkelse

Forskningsprosjektet HUNT Aldring i Trøndelag tar nå ned feltstasjonen i Frosta, og drar videre til Meråker. Prosjektleder Vigdis Hjulstad Belbo forteller at hele 87% av de inviterte i Frosta deltok. Tidligere har feltstasjonen besøkt Stjørdal kommune, hvor oppslutningen var på 76%. Deltakernes utvikling i fysisk, kognitiv og psykisk helse, samt endringer i funksjonsevne og livsførsel blir kartlagt. Forskerne vil òg finne ut hvor stor andel av de eldste som får demensdiagnose i løpet av fire år.
Demens, 20.01.2022

Ny forskning på demens: Apati skaper mest stress hos pårørende

Hvilke psykiske og atferdsmessige symptomer skaper stress hos pårørende til personer med demenssjukdom? Det så sykepleier Toril Marie Terum nærmere på i sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen. – Apati hos ein med demenssjukdom kan kome til uttrykk som manglande initiativ, interesse og sosialt engasjement, forteller Terum til NRK.
Demens, 17.01.2022

Kan overvekt i løpet av livet gi økt sannsynlighet for demens som gammel?

Forskningssjef Geir Selbæk ved Aldring og helse skal lede nytt forskningsprosjekt ved Sykehuset i Vestfold, som skal se nærmere på om det er en sammenheng mellom vekt og demens. Med utgangspunkt i Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) og nasjonale helseregistre skal forskerne se på overvekt og andre risikofaktorer for demens til folk i ulike aldre. De er nå i gang med å følge 10000 personer. Andre undersøkelser indikerer at det kan spille en rolle når i livet du er overvektig og det å få demens.
Demens, 13.01.2022

Meld deg på Innlandets Demenskonferanse 2022

Bli med på kunnskaps- og erfaringsbasert konferanse om demens 8. og 9. februar. Her får du blant annet med deg de store linjene på demensområdet, presentasjon av verktøy for planlegging av tjenester og erfaringer med ambulerende dagaktivitetstilbud hjemme hos personer med demens. Påmeldingsfristen er 25. januar. Det er Statsforvalteren i Innlandet, Sykehuset Innlandet og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten i Innlandet som inviterer.
Demens, 11.01.2022

Årets første fjernundervisning i geriatri

Nettforedraget Ger-IT startet tirsdag 11. januar kl. 12.00-12.45 på Zoom med tittelen Vurdering av kognitiv funksjon hos lavt utdannede og minoritetsetniske ved overlege Peter Bekkhus-Wetterberg, Hukommelsesklinikken, Oslo universitetssykehus. Snart finner du et opptak av Ger-IT foredraget på vår nettside. I mellomtiden kan du se andre foredrag ved å klikke under.
Demens, 07.01.2022

Ny bibel i tekst og bilder, tilpasset deg med demens

Bibelen i tekst og bilder er tilpasset mennesker med demens. Den er gitt ut av Bibelselskapet, støttet av Leser søker bok og i samarbeid med Nasjonalmuseet. – Boka passer spesielt godt til mennesker med demens, forteller Leser søker bok på sin nettside. De fortsetter: – Den åpne formen gjør at mange ulike lesere vil glede seg over bildene og fortellingene. Teksten er nedstrippet, og språket er enkelt. Boka har også åpen rygg, noe som gjør den lettere å håndtere for eldre mennesker.
Psykisk helse, 06.01.2022

Hva vil regjeringen gjøre med tilbudet til eldre med psykiske lidelser?

Kommunene er i svært liten grad forberedt på å møte de økende behovene knyttet til eldre innen psykisk helse‐ og rusarbeid, viser ny rapport. Psykiatrisk sykepleier Kenneth Ledang vil ha en ny opptrappingsplan for psykisk helse med tilhørende øremerkede midler. Han ber helseministeren se psykisk helse i et livsløpsperspektiv, der eldre (over 65 år) innlemmes i planen sammen med barn og unge og voksne.