Notiser - Nasjonalt senter for aldring og helse
Demens, 20.05.2022

Ledige studieplasser på Fagskolen Aldring og helse: Søk fra 25. mai

Klokka 09.00, den 25.mai åpnes det for å søke på ledige studieplasser gjennom samordna opptak. Det er noen ledige studieplasser hos oss, og vi fyller opp plassene etter hvert som søknadene kommer inn. Fagskolen til Aldring og helse er for deg som helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider eller aktivitør, og som ønsker en høyere yrkesfaglig utdanning. Fagskolen gir deg fordypning i Demensomsorg og alderspsykiatri og Utviklingshemning, miljøarbeid og aldring.
Fysisk helse, 27.04.2022

Forskere vil ha bedre dialog i pasientforløpet til eldre

Flere forskere er opptatt av sykehuslegers utfordrende stilling og manglende informasjon i møtet med eldre pasienter. – Selv om elektronisk kommunikasjon kan være tidsbesparende, vil trolig direkte dialog gi en raskere oppklaring av forhold som er tilknyttet eldre pasienter, skriver de blant annet i en kronikk i Dagens medisin.
Geriatri, 31.03.2022

Forskere trenger par, for å forstå mer av hva som gjør hjemmedød mulig – eller ikke

– Mange kreftpasienter ønsker å tilbringe siste del av livet hjemme og dø hjemme, men andelen som dør hjemme i Norge er lav, skriver forskerne i det nye forskningsprosjektet Nære relasjoners betydning for hjemmedød. Nå søker de personer med kreftsykdom som lever med en ektefelle/partner, og som ønsker å dø hjemme. Vil du vite mer og vurderer å delta i studien kan du ta kontakt med doktorgradsstipendiat Margareta Møkleby på mail e.m.mokleby@medisin.uio.no.
Demens, 24.03.2022

Ta master i helsefremmende tjenester for eldre

Masterstudiet på VID vitenskapelige høgskole er nylig revidert. Den tverrfaglige masteren Helsefremmende tjenester for eldre innbefatter nå to emner som Aldring og helse har utviklet sammen med VID: Eldre med demens og psykiske lidelser og Personsentrerte tilnærminger ved demens og psykiske lidelser. Kjernen i masteren er helsefremming, innovasjon og utvikling av tjenester til eldre, samt sammenhengende tjenester. Søknadsfrist er 20. april 2022.
Geriatri, 14.03.2022

– Vi kan forvente flere kreftpasienter med utviklingshemning på sykehusene våre i tiden fremover

– Stadig flere med utviklingshemning blir eldre. Økt alder regnes som en av de største risikofaktorene for å få kreft. Hvordan er dette for personer med utviklingshemning? Og hvordan kan vi følge opp best mulig når personer med utviklingshemning får kreft? Det skriver Stine Skorpen ved Aldring og helse og Heidi E. Nag ved Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser i Onkonytt. De viser til sider på nett med nye temaark og fagmateriell, som kan brukes overfor personer med utviklingshemning.
Demens, 09.03.2022

E-læring om sex og gamle

Forskning viser at helsepersonell synes det er vanskelig å snakke om seksuell helse med sine pasienter, og da særlig eldre voksne. Men eldre er mer seksuelt aktive enn man tidligere har trodd, og har ifølge forskning ikke noe imot at helsepersonell tar opp dette temaet med dem. Helsedirektoratet tok initiativ til et samarbeidsprosjekt om seksuell eldrehelse, som blant annet har resultert i en ny e-læring og nettstedet Uke66.no, med både eldre og helsepersonell som målgruppe.
Forskning, 23.02.2022

Gåturer kan redusere risikoen for diabetes blant eldre

Forskere har målt antall skritt per dag og tempo på aktiviteten hos mer enn 4800 kvinner over 65 år for å se hvordan det påvirket risikoen for å utvikle diabetes. Jo flere skritt deltakerne tok, og jo mer intens gangen var, jo lavere var risikoen for å utvikle diabetes. Forskerne understreker at alder spiller en viktig rolle når det kommer til fysisk aktivitet og intensitet. Det som er moderat intensitetsnivå for en eldre voksen, kan være veldig annerledes for en middelaldrende eller ung voksen.