Nedsatt hørsel gir økt risiko for skrøpelighet - Aldring og helse

Nedsatt hørsel gir økt risiko for skrøpelighet

Nedsatt hørsel er vanlig ved høy alder. Med stadig flere eldre antar man at mange vil oppleve hørselsrelaterte problemer i årene som kommer.