Nedsatt hørsel gir økt risiko for skrøpelighet - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Nedsatt hørsel gir økt risiko for skrøpelighet

Nedsatt hørsel er vanlig ved høy alder. Med stadig flere eldre antar man at mange vil oppleve hørselsrelaterte problemer i årene som kommer.