Forskning

Hvordan er det å leve med døvblindhet i alderdommen i ulike land?

Hvordan er det å leve med døvblindhet i alderdommen i ulike land?

Kombinasjonen av hørsel- og synstap hos eldre er lite studert, men trolig like vanlig som sykdommene demens, diabetes og depresjon.