Når «de gamle» blir oss. Aldringsmeditasjoner og doble refleksjoner - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Når «de gamle» blir oss. Aldringsmeditasjoner og doble refleksjoner

«Straks våren er her for fullt, skal han rømme frå sjukeheimen. Han drømmer om å sjå Jæren, Lofoten og Buenos Aires. Han er 91, verda venter.»