Markerte hukommelsesklinikkens 25 første år - Aldring og helse

Markerte hukommelsesklinikkens 25 første år

Hukommelsesklinikken ved geriatrisk avdeling, Oslo universitetsykehus Ullevål, har fått sin jubileumsbok, for å markere sitt 25-årsjubileum.