Demens i Norden - et tema for samarbeid

Demens i Norden - et tema for samarbeid

Etter initiativ fra Nordisk ministerråd var representanter fra Danmark, Sverige, Finland og Norge nylig samlet i Oslo for å etablere et nytt, nordisk demensnettverk.
03.03.2015