Mange muligheter i et aldrende samfunn

– Vi må våge å se eldresamfunnet i hvitøyet, mener Vegard Skirbekk. Eldrebølgen er for ham ingen tsunami: – Nye muligheter vil by seg som en følge av demografiske endringer, og flere faktorer påvirker eldrehelsen positivt. Men mye i samfunnet må endres for å tilpasses en ny permanent virkelighet.