Kues til taushet - Aldring og helse

Kues til taushet

Hva gjør gamle mennesker når deres egne barn slår dem helseløse? Når ektefellen bedriver psykisk terror, eller barnebarna letter kontoene deres, gang på gang? De skammer seg, tier og forblir ofte i volden. Voldsutsatte eldre søker sjelden hjelp.