Nasjonalt initiativ for utvikling av tidlig demensdiagnostikk

Nasjonalt initiativ for utvikling av tidlig demensdiagnostikk

Utvikling av tidlig demensdiagnostikk er målet med det nasjonale forskningsinitiativet Dementia-disease initiation (DDI).
23.12.2016