Psykiske sykdommer i eldre år - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Alle kurs

Eldreomsorgens ABC – påbyggningsperm

Psykiske sykdommer i eldre år

I denne permen legges det vekt på kunnskaper om psykiske sykdommer hos eldre, og at behandling av eldre personer med psykiske sykdommer er en viktig del av oppgavene til ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Gå til kurset

Eldre med psykiske sykdommer som får tjenester i spesialisthelsetjenesten skrives raskere ut fra sykehus, og det er økende behov for oppdatert kunnskaper om sykdomsutvikling, forebygging og behandling i kommunene.

I hver av ABC-gruppene til denne permen, må minst halvparten av deltakerne ha gjennomført enten Demensomsorgens ABC eller Eldreomsorgens ABC, grunnperm Aldring og omsorg.

Læringsform

Fagsamlinger, selvstudier og gruppesamlinger

Fagområder

Psykisk helse

Kompetanse

Kompetansebevis

Pris