Innovativ omsorg

Innovasjon i omsorg er ett av flere aktuelle temaer i Tidsskriftet aldring og helse nr. 2-19. Fjell og Os kommuner har på hver sin måte tatt spennende framtidsrettede grep. Gjennom spillet Exergames kan eldre utfordre og trene sine fysiske og kognitive evner. Du finner også artikler om aldring og schizofreni, aldring og utviklingshemning samt utredning av personer med minoritetsetnisk bakgrunn.