Huskeprisvinneren 2021!

Vinneren av Huskeprisen 2021 er tiltaket Digitalisering av livshistorien til personer med demens i Bjørnafjorden kommune. Vi gratulerer!

Vi møter daglig leder Kari Midtbø Kristiansen utenfor studio på konferansehotellet på Gardermoen under de digitale Demensdagene. Her er livesendingen til de over 700 påmeldte i gang.

Imponert

– Det var utrolig mange flotte og forskjellige tiltak som ble nominert i år, sier Kristiansen entusiastisk.

Hun forteller at nominasjonene viser at det er utrolig mange frivillige, pårørende og ansatte fra hele landet, som bidrar til at personer med demens får dager med mening.

– Men vi måtte ha en prisvinner. Prisvinneren i Bjørnafjorden kommune har gjort et systematisk og grundig arbeid for at noe så viktig som livshistorien til personer med demens skal bli registrert digitalt. Det gjør de allerede fra personen med demens selv kan bidra, og gjennom hele sykdomsforløpet.

Registreringen av livshistorien gjøres i samarbeid med pårørende og legges inn i Min memoria app`en. Les mer om det her, Bjørnafjorden kommune tilbyr MinMemoria til hjemmeboende

Viktig for personsentrert omsorg

– Å kjenne livshistorien er helt essensielt for å gjennomføre personsentrert omsorg, og for å øke livskvaliteten til personen med demens, sier Kristiansen.

Hun forteller også at kommunen har et samarbeid med videregående skole. Her får helsefagelever kunnskap om hvor viktig livshistorien er for å gjennomføre personsentrert omsorg.

– Med sin digitale kompetanse blir de også ressurser for ansatte og pårørende når de er ute i praksis. Det er veldig bra, sier Kristiansen.

Andre bør la seg inspirere

Kristiansen mener at dette absolutt er noe andre kommuner bør la seg inspirere av.

– Jeg er spesielt glad for bærekraftigheten i dette tiltaket som gjør at digitalisering av livshistorien er grunnfestet i Bjørnafjorden kommune. Selv når ikke ildsjelene er der lenger, så vil tiltaket leve videre.

Juryens begrunnelse: Digitalisering av livshistorien

Demenskoordinator Sølvi Bjørnevoll Fagertveit og velferdsteknologirådgiver Sara Rasmussen i Bjørnafjorden kommune står bak tiltaket om å digitalisere livshistorien til brukere ved å opprette Memoriaprofil. Målet er at livshistorien skal følge brukeren sømløst på tvers av helse- og omsorgstjenestene. Både hjemmeboende brukere av demensteam og dagtilbud og beboere på sykehjem har fått sin livshistorie digitalisert.

Tiltaket har involvert brukere, pårørende og ansatte. Det har vært lagt vekt på at tiltaket skal være bærekraftig, slik at det er lagt til rette for at nye ansatte og pårørende også skal kunne få opplæring. I tillegg har de involvert helsefagelever på Os videregående skole, slik at de tidlig får en god innføring i velferdsteknologi, livshistoriearbeid og reminisens. Elevene er også en ressurs for pårørende og ansatte i dette tiltaket når der er i praksis. Erfaringene fra brukere, pårørende og ansatte så langt er svært gode.

Juryen legger vekt på at tiltaket er innovativt og at det er satt i system på tvers av tjenester og tjenesteområder i kommunen. På den måten er det lagt godt til rette for at det kan bli et varig tiltak. Ved å kartlegge livshistorien og innføre velferdsteknologien tidlig, kan tiltaket følge forløpet til personer med demens og være nyttig i alle faser for personer med demens, deres pårørende og ansatte. Samarbeidet med helsefagelever på videregående skole er spesielt verdifullt. Den digitale livshistorien kan bidra til glede, livskvalitet og dager med mening for personer med demens over lang tid og på tvers av tjenester. Dette er helt i tråd med nasjonale føringer for tilbudet til personer med demens. Den digitale livshistorien vil være et viktig hjelpemiddel for både pårørende og ansatte i tjenestene for å sikre personsentrert omsorg til personer med demens i alle faser av forløpet.

Les om Huskeprisvinneren 2020