Hull i velferdsordningene - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Hull i velferdsordningene

Når en i familien får demens, får det store konsekvenser for de nærmeste. En sterkt undervurdert problemstilling er at den nærmeste pårørende ofte er en ektefelle som er i arbeid.