Gripestyrke hos eldre kan ha sammenheng med nedsatt funksjonsevne - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Gripestyrke hos eldre kan ha sammenheng med nedsatt funksjonsevne

En ny studie fra USA har funnet at eldre som har god gripestyrke også har lavere forekomst av funksjonsnedsettelser enn eldre med dårlig gripestyrke.