Forskning

Nedsatt syn påvirker eldres fysiske og kognitive funksjon

Nedsatt syn påvirker eldres fysiske og kognitive funksjon

Nedsatt syn ved aldring er vanlig. På verdensbasis har omtrent 300 millioner mennesker nedsatt syn i ulik grad.
18.10.2016