Funksjonsnedsettelse, aldring og seksualitet

«Jeg snakker ofte om at vi både har en fysisk og en psykisk helse. Vi har en seksuell helse også. Den er både fysisk og psykisk». Dette skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie i innledningen til Helse- og omsorgsdepartementets nye nasjonale strategiplan for seksuell helse, «Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2022)».