Fra Taiwan for å rapportere om opplæring av helsepersonell - Aldring og helse

Fra Taiwan for å rapportere om opplæring av helsepersonell

Reporteren fra taiwansk TV opptatt er av hvordan vi i Norge får til det han mener er god opplæring av helsepersonell. Hvordan få det til slik at helsearbeidere gjennomfører en verdibasert, personsentrert behandling av pasientene og har god kommunikasjon med dem?

Chuan-Chiu Chou Bishop fra Taiwan Broadcasting System, som tilsvarer NRK, er på reportasjereise. Han har allerede vært i Finland og Danmark. Nå er det de fremtidige helsefagarbeiderne hos Aldring og helse som dekkes. De er med på et rollespill der fire stykker sammen skal behandle en hjerneslagrammet pasient. Rollene går på rundgang og de bytter på å være observatør.

Reporteren forteller at dette og andre aspekter ved opplæringen skal bli nyheter, skape debatt og gi innspill i eldredebatten på Taiwan.

Taiwansk TV
Rapporterer om opplæring: Mr. Bishop hadde med seg kona til Norge på rollespillet for helsefagarbeidere hos Aldring og helse.
Foto: Martin Lundsvoll.
Taiwansk TV
I Taiwan er vi nok mer opptatt av læreboka enn å lære opp helsearbeidere til personsentrering og god kommunikasjon med de eldre, sier Bishop, som også har en doktorgrad i voksenopplæring.

Interessen tidlig vekket

Taiwansk TV

Hans interesse for de nordiske helsesystemene, og hvordan helsepersonell får sine verdier gjennom opplæring, ble vekket av møtet med nordiske misjonærer som arbeidet på Taiwan.

– De ga meg noen nytt å tenke på, spesielt når det gjelder verdibasert ledelse, og at land har ulike verdisett. Jeg kom senere til Diakonhjemmet sykehus her i Norge, og fikk se dette med verdibasert omsorg i praksis. Og senere har jeg dekket bl.a. Frambu, et landsdekkende kompetansesenter for sjeldne funksjonshemninger.

Reportasjene, og lærdommen om hvordan man lærer opp helsepersonell i andre land, bruker han også til å holde foredrag i helsedepartementet, på universiteter og på lokalt myndighetsnivå, som han også er rådgiver for.

– På Taiwan vil jeg si at helsepersonell generelt har ganske lavt selvtillit i møtet med pasientene. De er stille eller blir uhøflige i møtet med pasienter, og dette kan resultere i konflikter. For eksempel kan et rollespill som dere har her, føre til at alle må delta og at alle må kommunisere med pasientene. Det er noe av nøkkelen til god pasientbehandling. God kommunikasjon gjør en forskjell, sier han.

Rollespill
Rollespill
Rollespill

Interessert i opplæringsmetodikk

Han liker opplæringsmetodikken han har sett.

– Jeg er spesielt imponert over det opplegget som dere kaller for ABC-modellen, samt opplæringen for personsentrert omsorg. Slikt finnes ikke på Taiwan, sier han.

– Ved at vi verdsetter helsearbeideren, som ikke har så godt betalt, gjennom god og verdibasert opplæring som hever selvtilliten og statusen, så vil de få en bedre relasjon til pasienten. Det vil gi bedre pasientbehandling, og det er det jeg vil rapportere hjem om, avslutter Bishop.

Rollespill
Rollespill
Rollespill

Les mer om fagbrevet her

Les mer om ABC-modellen her

Les mer om VIPS-opplæringen for personsentrerte omsorg her