Fjell kommune inviterer til samskaping - Aldring og helse

Fjell kommune inviterer til samskaping

Kommunen legger til rette for private og frivillige aktører som vil utvikle tilbud for kommunens seniorer. Det har blant annet resultert i et dagsenter for personer med demens ved treningssenteret Aktiv 365.