Fint erfaringsseminar om Hukommelsesstimulerende terapi - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Fint erfaringsseminar om Hukommelsesstimulerende terapi

Få med deg det første erfaringsseminaret om Hukommelsesstimulerende terapi (HST) for personer med demens i Norge. Aktivitør Kristine Kvamme fortalte om hvordan hun ser at terapien gjør noe med personer med demens. Foregangskvinne og forsker Aimee Spector fortalte om effekten av HST.

Kristine Kvamme om Hukommelsesstimulerende terapi

Aktivitør Kristine Kvamme forteller om effekten de ser på personer med demens av terapien.
Torhild Holthe innledet for gruppeledere fra norske kommuner.
Foto: Petter Hveem.

Torhild Holthe er fra Aldring og helse og gjorde opp status for HST i Norge, der 245 gruppeledere er utdannet til nå.

Terapien er basert på ‘Use it or lose it’: Hjernen må stimuleres for at ferdigheter ikke skal gå tapt.

– Dette er en ikke-medikamentell behandling som kan vise til like gode resultater som medikamenter, sier hun.

Forskning har vist at hukommelse, språk og livskvalitet forbedres.

– Vi har som mål at dette skal være et tilbud for personer med demens i alle norske kommuner, fortsetter hun.

Satsningen er altså godt i gang

Følg med for videointervjuer med Aimee Spector m.fl.

Program

09.00 Velkommen. Status HST i Norge per 2019 ved Torhild Holthe, prosjektleder, Aldring og helse

09.30 Hvorfor er det viktig å stimulere hjernen for personer med demens? Hvordan kan HST bidra til dette? Foredrag ved Thale Kinne Rønqvist, nevropsykolog, Aldring og helse

10.15 Pause

10.30 How can we enact the principles of CST in groups with people with dementia? Lecture by Aimee Spector, professor, London University College (Forelesningen foregår på engelsk)

11.30 Lunsj

12.00 HST erfaringer fra Lillestrøm kommune (inkl film). Presentasjon ved Kristine Kvamme, aktivitør og Rosita Eliassen, spesialhjelpepleier, Lillestrøm kommune

12.30 Pause

12.45 HST erfaringer fra Bærum kommune. Presentasjon ved Stina Wilson, spesialrådgiver Demens, Bærum kommune

13.15 Pause

13.30 Hvordan holde HST i gang som et levende tilbud til personer med demens? Gruppearbeid

14.00 Pause

14.15 Praktisk informasjon om refusjon av reiseutgifter til HST-grupper. Rita Weum, ergoterapeut og HST-medarbeider, Aldring og helse

14.30 Videre framdrift av HST i Norge, Torhild Holthe, Aldring og helse

15.00 Takk for i dag