Finner sammenheng mellom dårlig syn og redusert kognitiv funksjon hos eldre - Aldring og helse

Finner sammenheng mellom dårlig syn og redusert kognitiv funksjon hos eldre

Forskning har vist at hørsel hos eldre er knyttet til risiko for svekket kognitiv funksjon og demens.