Finner sammenheng mellom dårlig syn og redusert kognitiv funksjon hos eldre

Forskning har vist at hørsel hos eldre er knyttet til risiko for svekket kognitiv funksjon og demens.