Forskning

Sammenheng mellom sansesvikt og helsesvikt

Sammenheng mellom sansesvikt og helsesvikt

Svekket hørsel synes som den enkeltfaktoren som bidrar mest til risiko for demens, men hva med de andre sansene?
29.09.2017