Eldrehelse mangler en plass i bachelorutdanningene

Eldrehelse mangler en plass i bachelorutdanningene

Vi lever lengre og vi blir flere eldre, men helsen til eldre mennesker har ingen fremtredende plass i de viktigste helse- og sosialfaglige bachelorutdanningene i Norge.
08.12.2016