Bilde fra samling med fagskolen høsten 2014. Kari Fossli foreleser

Om fagskolen

Om fagskolen