En ny Alzheimer-medisin er godkjent i USA, men vil vi ha råd til å bruke medisiner mot demens?

Legemiddelet lecanemab ble nylig godkjent til bruk mot Alzheimers sykdom i USA. I Europa foregår det fremdeles vurderinger. Forskere har sett på hva bruken av en slik medisin mot demens kan komme til å koste samfunnet.  

Det er forventninger om at lecanemab vil bli godkjent for bruk i Europa og Norge i løpet av ganske kort tid.

Leqembi er en medisin mot Alzheimers sykdom.
Alzheimer-medisinen Leqembi ble godkjent til bruk i USA 6. juli i år.

– Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) vil trolig ta en avgjørelse i løpet av høsten. Å spå utfallet er vanskelig, men de fleste tror medikamentet vil bli godkjent i Europa også. Da følger trolig Norge etter, sier forskningssjef Geir Selbæk i Nasjonalt senter for Aldring og helse fra sitt kontor på Lillehammer.

Første kurative behandling av demens

Lecanemab er virkemiddelet i Alzheimer-medisinen med navnet Leqembi, som i begynnelsen av juli ble godkjent i USA. Medisinen har gitt positive resultater ved å redusere plakk i hjernen ved tidlig Alzheimers sykdom.

– Lecanemab er aktuell å bruke for dem som har mild grad av demens av Alzheimer type. Den er også aktuell for dem som har Alzheimers sykdom og bare mild kognitiv svikt, det vil si kognitiv svikt som ikke påvirker funksjonsnivået og som ikke kvalifiserer for diagnosen demens, sier Selbæk.

– De nye monoklonale medikamentene, de såkalte mab´ene som har kommet i det siste, er vitenskapelig sett et svært gjennombrudd. Man greier å fjerne det stoffet som har tydeligst sammenheng med Alzheimers sykdom. Det er derfor den første såkalte sykdomsmodifiserende behandlingen. Dette er trolig et stort skritt sammenliknet med de eksisterende medikamentene mot demens, som kun bremser sykdommen.

Enorme kostnader ved bruk av ny Alzheimer-medisin

Forskerne bak den nye kostnadsstudien anslår at antallet pasienter som kan være kvalifisert for behandling med lecanemab i de 27 EU-landene, vil være 5,4 millioner mennesker.

I USA er Leqembi priset til 26 500 dollar i året. Helsevesenet i landet rigger seg for en stor økning i bruk av medisinen, som gis som en injeksjon annenhver uke i ett år.

Om legemidlet prises tilsvarende i Europa, som i USA, anslår forskerne at kostnadene ved behandling vil kunne overstige hele 133 milliarder euro per år.

Det vil i så fall utgjøre over halvparten av de totale legemiddelutgiftene i EU per i dag.

Vi får håpe at prisen vil falle hvis det kommer flere konkurrerende medikamenter på markedet

Geir Selbæk

Hva så med behandling med Alzheimer-medisin i Norge?

Hvor tilgjengelig medisinen eventuelt vil kunne bli i Norge er et åpent spørsmål. Det gjelder ikke minst hvordan nødvendig utredning, behandling og oppfølging av behandling skal finansieres.

Geir Selbæk på sitt kontor på Lillehammer
Geir Selbæk på sitt kontor på Lillehammer. Foto: Martin Lundsvoll, Aldring og helse.

Med de kostnadene som er skissert så langt, mener Selbæk at det er svært lite sannsynlig at medikamentet vil bli omfattet av blåresept-ordningen.

– Det vil i så fall skape et dilemma siden vi legger vekt på at alle skal ha lik adgang til effektiv behandling av alvorlig sykdom. I tillegg vil det komme økte kostnader i forbindelse med tidligere og mer presis diagnostikk, sier han.

– På grunn av bivirkninger vil man måtte ta regelmessige MR-undersøkelser etter oppstart av behandling, noe som vil øke kostnaden ytterligere.

Nye medisiner mot demens vil kunne presse prisen ned

I sommer ble resultater fra utviklingen av et annet monoklonalt antistoff mot Alzheimers, kalt donanemab, også presentert.

– Resultatene er minst like gode som for lecanemab. Vi får håpe at prisen vil falle hvis det kommer flere konkurrerende medikamenter på markedet, sier Selbæk.

– Viktigst av alt er det kanskje at fokuset på de monoklonale antistoffene mot beta-amyloid ikke bremser interessen for å utforske andre behandlingsmetoder.

Referanse:

L. Jönsson, A. Wimo, R. Handels, G. Johansson, M. Boada, S. Engelborghs, et al. The affordability of lecanemab, an amyloid-targeting therapy for Alzheimer’s disease: an EADC-EC viewpoint. Lancet Reg Health Eur 2023 Vol. 29 Pages 100657 https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2023.100657

Her finner du tidligere saker om legemidler mot demens under utvikling:

Gode resultater for ny demensmedisin gir forhåpninger om kur

Lovende legemiddel mot Alzheimers sykdom stanset

Les om utviklingen av legemiddelet Donanemab

Kur mot Alzheimers sykdom møter motstand

Positivt avventende til nytt medikament mot demens