Eldres helse – en hovedsak - Aldring og helse

Eldres helse – en hovedsak

Tidligere og nye lesere ønskes med dette velkommen til det nye Tidsskriftet aldring og helse. Ved å ta i bruk utgivers kortform av navn og ansvarsområde får vi anledning til å se og beskrive norsk eldrehelse ut fra et større perspektiv.