Ny vitenskapelig artikkel

Delt forståelse og felles forpliktelse

Delt forståelse og felles forpliktelse

En kvalitativ studie av personalets erfaringer med Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens (TID)-refleksjon i en alderspsykiatrisk avdeling.