D&A vol. 21 - nr. 2 - 2017 - Nasjonalt senter for aldring og helse

D&A vol. 21 – nr. 2 – 2017

Innhold i dette nummeret

Forsiden av Demens & Alderspsykiatri 2017-2
Forsiden av Demens & Alderspsykiatri 2017-2

Aktuelt

Folk i fokus: Wilhelmina Hoffman
Direktør for Svenskt Demenscentrum 

Demens en hovedutfordring i ny hjernehelsestrategi

D&A som vitenskapelig tidsskrift

Foreslår plan for styrking av eldres psykiske helse

Tema depresjon

Når livet går i svart

Eldre deprimerte og ECT-behandling:
– Bråvåkne pasienter blir ikke friske

Ser håp i lyset og mening i det mørke
Intervju av person med alvorlig depresjon

Flere disputaser om behandling av psykisk sykdom hos eldre

Ikke lett å innføre nye retningslinjer for behandling

Nesevise øyeblikk
Reportasje fra Lørenskog sykehjem 

Nytt opplæringsprogram i musikkbasert miljøbehandling 

«These days I just walk with you»
Kristine Kroder Schille, fotodokumentar

Nye bøker

Alderspsykiatri og omsorgsarbeid, Psykiatri for helse- og sosialfagutdanningene, Fars stemme

Ytring

Leder: Psykisk eldrehelse må styrkes

ABC Psykisk sykdom hos eldre:
– mulighet for å styrke kompetanse og samhandling

Anna Jerkovics og Allan Øvereng

De vonde øyeblikkene
Lisbet Rugtvedt, Nasjonalforeningen for folkehelsen

Fag

«Hvem ser meg?»
Trine Nordby Skjellestad

Behandlingsforløp ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus – Hva gjør vi?
Eivind Haga Ronold, Kathe Elise Skagen, Else Saksvik Wilhemsen og Herborg Vatnelid