D&A vol. 20 - nr. 1 - 2016 - Aldring og helse

D&A vol. 20 – nr. 1 – 2016

Innhold i dette nummeret:

Forsiden av Demens & Alderspsykiatri 2016-1
PDF-utgave av dette nummeret ligger lenger ned på siden.

Aktuelt

Pasientenes forkjemper (Last ned som PDF)

Skaper litteratur av eget liv (Last ned som PDF)

Hva betyr kursene for den enkelte

Tusenvis av tekster

Vant NM for sykehjemskjøkken (Last ned som PDF)

Farget kant gir større matlyst (Last ned som PDF)

Måltidets muligheter – oppskrift på omlegging

Celines pappa fikk demens da hun var ti år

Savner informasjon for enslige (Last ned som PDF)

Fikk første demensforskningspris (Last ned som PDF)

Heder til innovativ forsker (Last ned som PDF)

Det lille ekstra (Last ned som PDF)

Nye bøker

Omtale av nye bøker

Velferdsteknologi i praksis

God fagutøvelse må drives i gode rom

Demens som hjertesak

Når demens blir et tema for barn

Ytring

Modifiserbare risikofaktorer for Alzheimers sykdom (Last ned som PDF), Kommentar, Knut Engedal

Alderspsykiatrien anno 2015; – hva vil de si om oss i 2040? (Last ned som PDF), Debattartikkel, Allan Øvereng

Den som har skoen på (Last ned som PDF), Nasjonalforeningen for folkehelsen har ordet, Lisbet Rugtvedt

Fag

Mindfulness-basert stressreduksjon (MBSR) for å fremme helse og livskvalitet hos eldre mennesker: en litteraturgjennomgang (Last ned som PDF), Fagartikkel, Arvid Skjerve

Mestring og muligheter for personer med demens – 12-ukers kurs for personer med demens i tidlig fase (Last ned som PDF), Fagartikkel, Ingelin Testad, Målfrid Meling, Vigdis Vagle, Anne Torsvik Henriksen, Christina Tølbøl Frøiland, Martine Kajander, Martha Therese Gjestsen  

Språk, kommunikasjon og innvandrere med demens (Last ned som PDF), Fagartikkel, Ingrid Hanssen

Last ned som PDF

Tidsskriftet Demens & Alderspsykiatri nr. 1 2016

Pasientens forkjemper (PDF)

Skaper litteratur av eget liv (PDF)

Vant NM i sykehjemsmat (PDF)

Farget kant gir større matlyst (PDF)

Savner informasjon for enslige med demens (PDF)

Fikk demensforskningspris (PDF)

Heder til innovativ forsker (PDF)

Omtale nye bøker (PDF)

Modifiserbare risikofaktorer for Alzheimers sykdom (PDF)

Alderspsykiatrien anno 2015 – hva vil de si om oss i 2040? (PDF)

Nasjonalforeningen har ordet: Den som har skoen på (PDF)

Mindfulness-basert stressreduksjon (MBSR) for å fremme helse og livskvalitet hos eldre mennesker: en litteraturgjennomgang (PDF)

Mestring og muligheter for personer med demens – 12-ukers kurs for personer med demens i tidlig fase (PDF)

Språk, kommunikasjon og innvandrere med demens (PDF)