Tilrettelagt tekst

Undersøkelse og behandling av kreft hos menn

Bildene og teksten forteller hva som kan skje på et sykehus når du skal undersøkes og få behandling for kreft.