Undersøkelse og behandling av kreft hos menn - Aldring og helse