Akutt tilbud til eldre med psykiske lidelser

Erfaringer etter fem års samarbeid mellom Psykiatrisk akuttmottak og Olaviken sykehus.