Aktive dager i Pasvik - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Aktive dager i Pasvik

Aldring og helses fotograf Martin Lundsvoll lot seg begeistre av Inn på tunet-tilbudet for personer med demens på Nordmo gård i Pasvik. Gjennom denne bildereportasjen får vi alle ta del i hans opplevelser.