Bokomtale:

Kompetanseutviklende møter ved livets yttergrense