Bokomtale:

Kompetanseutviklende møter ved livets yttergrense

Kompetanseutviklende møter ved livets yttergrense