22001 ABC-deltakere - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

22001 ABC-deltakere

I juni i fjor passerte antall registrerte ABC-deltakere 20 000, men allerede nå har tallet økt med ti prosent. I dag ble ABC-deltaker nummer 22 001 registret.