Vi lever lenger, men uavklart om det betyr flere år med funksjonsnedsettelser - Aldring og helse

Vi lever lenger, men uavklart om det betyr flere år med funksjonsnedsettelser

En ny og stor internasjonal studie har undersøkt graden av funksjonsnedsettelse i eldre år i ulike land rundt om i verden. Den ville finne svaret på om flere lever lenger uten eller med funksjonsnedsettelser mot slutten av livet, eller om det skjer en stabilisering. Studien fant ikke noen tydelig trend samlet for landene som ble undersøkt.