Vellykket sommerleir for barn - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Vellykket sommerleir for barn

Årets landsdekkende sommerleir for barn som har en mamma eller pappa med demens ble i helgen arrangert på Færder leirsted på Østre Bolærne.

Gjennom fire dager i strålende solskinn deltok 11 barn sammen sin friske forelder. På programmet sto undervisning, tid til samtale og fellesskap og morsomme aktiviteter. 

Sommerleiren ble arrangert for andre gang i år. Tilbakemeldinger fra deltakerne viser at det er et stort behov for tilrettelagt informasjon når personen med demens har familie med mindreårige barn. Det bør satses på støttetiltak for disse familiene i spesialisthelsetjeneste og kommuner. Aldring og helse inviterer til seminar september 2017 for å inspirere til etablering av tilbud. 

Last ned Invitasjon Seminar yngre personer med demens (PDF)

Sommerleiren administreres av Aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet, og en del av prosjektet «Hvem ser meg?» i pårørendesatsingen i Demensplan 2020. Det satses på en årlig sommerleir fremover. Se her for mer informasjon.