DisDAT - vurderingsverktøy for ubehag hos personer med utviklingshemning - Nasjonalt senter for aldring og helse

DisDAT – vurderingsverktøy for ubehag hos personer med utviklingshemning

Nå er DisDAT (Disability Distress Assessment Tool) endelig tilgjengelig på norsk. DisDAT har engelsk opprinnelse, og er oversatt og i bruk i flere land. Oversettelsen ble godkjent i 2021, og de som har jobbet med skjemaet er Rikke Torgersen ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet, Hedmark (USHT), Reidun Hov (USHT) og Stine Skorpen, Nasjonalt senter for aldring og helse.

Hvorfor har vi oversatt DisDAT?

Personer med utviklingshemning utrykker ubehag på svært ulike måter, ofte helt forskjellige fra hvordan personer uten utviklingshemning utrykker seg. Det gjør at det kan være utfordrende å fange opp hvordan de faktisk har det. Vi mener at det er viktig å bruke et vurderingsverktøy som kan gjøre oss mer bevisst på den enkeltes unike uttrykksformer, sier Torgersen.

Oversettelsen inngår i prosjektet «Vi kan og vi gjør det!» hvor Torgersen er prosjektleder. Prosjektgruppen var på jakt etter et vurderingsverktøy som kunne bidra til å kartlegge personens unike tegn på smerter og ubehag på en bedre og mer systematisk måte. Valget falt på DisDAT.

DisDAT vil bli testet ut i læringsnettverket i prosjektet «Vi kan og vi gjør det» våren 2022. Det blir også tilgjengelig for alle utenom prosjektet som vil ta det i bruk allerede nå. Målet er at bruk av DisDAT kan bidra til bedre livskvalitet for personer med utviklingshemming, sier Torgersen.

Hva er DisDAT?

DisDAT er ment som en hjelp til å oppdage tegn på ubehag hos personer som har begrenset evne til å kommunisere verbalt

Utformet for å beskrive en persons uttrykksformer når hen er tilfreds eller utilpass

IKKE et skåringsverktøy, men det skal gi oss en baseline-registrering (utgangsverdier) som gjør det enklere å oppdage endringer

Ment som en hjelp til deg og den personen du har omsorg for. Med DisDAT dokumenteres det du som omsorgsgiver har gjort intuitivt i mange år. DisDAT gir deg mer trening i å observere og dokumentere, noe som blant annet kan gjøre deg tryggere i møtet med leger og spesialister

Bare første trinn. Når ubehag blir oppdaget ved bruk av DisDAT, må det iverksettes utredning eller endring av behandling av personen eller omgivelsene

Ment for å fange opp ubehag. Grunner til ubehag kan komme av emosjonelle, fysiske eller psykiske årsaker. Ved mistanke om fysiske smerter ønsker vi at dere i tillegg benytter et smertekartleggingsskjema, for eksempel MOBID-2.

Les mer om MOBID-2

Her kan du laste ned skjemaet

Hvordan bruke DisDAT

Last ned skjemaet og finn utfyllende informasjon der

Det er en fordel om flere omsorgsgivere samarbeider når skjemaet skal fylles ut

Dere kan godt bruke flere dager på å fylle ut skjemaet. Det er viktig at observasjoner som blir nedtegnet gjengir personens unike tegn og atferd best mulig

Ved mistanke om ubehag (personen virker utilpass) her og nå, og en ikke har fylt ut DisDAT når personen er tilfreds, kan likevel DisDAT fylles ut av omsorgspersoner som kjenner hen meget godt. Det er en forutsetning for at observasjoner på tilfredshet blir riktig nedtegnet

Revurdering er viktig, fordi behov og tilstander hos personen kan forbedres eller forverres over tid

Det er utviklet tre registreringsskjemaer på engelsk i tillegg til DisDAT. Disse kan brukes hvis dere ønsker å identifisere et mønster av utilpasshet eller se etter endringer over tid.

Her finner dere de tre registreringsskjemaene (engelsk)

Kontakt oss

Lykke til med det viktige arbeidet dere er i gang med!

Vi ønsker tilbakemeldinger om dette er nyttig i deres hverdag, send gjerne noen ord til en av oss😊

Rikke Anita Torgersen, Rikke.Anita.Torgersen@hamar.kommune.no

Stine Skorpen, Stine.Skorpen@aldringoghelse.no