Trøbbel med transport

Transport av brukere til og fra dagaktiviteter er en viktig del av tilbudenes virksomhet. Kjøring med drosje blir for dyrt. En løsning har for mange kommuner vært at ansatte henter og bringer brukerne med minibuss. Når Statens Vegvesen enkelte steder anser dette som yrkestransport blir det problemer.