Trim for kropp og sjel - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Trim for kropp og sjel

Anne-Pernille Rudi og hennes medhjelpere har med turtilbudet «I tjukkasgjengens fotspor» etablert et aktivt og sosialt tirsdagstreff for hjemmeboende personer med demens og deres ledsagere.