Tilnærming til aldring og praktiske konsekvenser av dette