Tid for å satse på demensforskning - Aldring og helse

Tid for å satse på demensforskning

Helsemarkedet flommer over av myter, moter og gode råd. Mye er gitt i beste mening, men ikke alt er forankret i virkeligheten.