Reportasje m.m. fra digital temakonferanse om klinisk observasjonskompetanse

Den 11. temakonferansen så på temaet klinisk observasjonskompetanse overfor personer med utviklingshemning i lys av blant annet covid-19, sepsis og delirium.

Litt om erfaringene med gjennomføring av pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24/7, Tidlig oppdagelse av forverret tilstand (TOFT) og bruk av Verktøykassen.

Reportasje om klinisk observasjonskompetanse overfor personer med utviklingshemning i Søndre land.

En ny og relevant e-læring om viktig observasjonskompetanse overfor personer med utviklingshemning ble presentert på konferansen.

Du finner den her

Film som del av e-læringen om observasjonskompetanse.
Programleder og tre andre i diskusjon på Teams. Skjermbilde
Skjermbilde fra livesending.

– Let aktivt etter tegn på infeksjoner og sepsis, ikke vent og se.

Det var rådet fra sepsis-sykepleier og forsker Anne Hunt til tjenesteytere som jobber med personer med utviklingshemning på konferanse.

Les intervjuet med Anne Hunt her

På grunn av dårligere immunforsvar og generelt dårligere helsetilstand er eldre personer med utviklingshemning i risikogruppen, for å utvikle covid-19, sepsis, delirium og flere andre akutte og alvorlige sykdommer.

Det er derfor svært viktig og relevant å ha kompetanse på klinisk overvasjon, også kalt somatisk vurderingskompetanse (rapid response system).

Nå er det blitt et større søkelys på at flere i helsevesenet trenger denne typen kompetanse slik at man tidlig nok kan oppdage tegn på alvorlig og livstruende sykdom, som krever rask oppstart av behandling.

Hvordan er situasjonen i kommunen der du er? Har tjenesteytere god nok kompetanse til å observere og diagnostisere tegn og symptomer hos eldre personer med utviklingshemning på tilstander som trenger rask oppstart av behandling? Er beredskapsplaner og rutiner for akutt igangsetting av tiltak gode nok?

Gode fagfolk fra inn- og utland snakket om:

  • Kunnskap om tilstander som trenger akutt behandling og verktøy som vil hjelpe tjenesteytere til å tidlig oppdage forverret tilstand hos eldre personer med utviklingshemning.
  • Innføring i læringsressurser innen klinisk observasjonskompetanse i KlinObsKommune og e-læringsprogrammet Observasjonskompetanse
  • Erfaringer fra Søndre land kommune som har arbeidet med nasjonale faglige råd fra helsedirektoratet innen Tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand (I trygge hender 24/7) og bruk av Verktøykassa.
  • Hvordan benytte SAFE, et verktøy for Tidlig oppdagelse av Subakutt/Akutt Funksjonssvikt hos eldre?
  • Hvor og hvordan kan en trene på akuttsituasjoner i simuleringsrom?

Her finner du programmet