Spennende temakonferanse om klinisk observasjonskompetanse - Aldring og helse

Spennende temakonferanse om klinisk observasjonskompetanse

Aldring og helse inviterer til den 11. temakonferansen 16. mars neste år om utviklingshemning og aldring, som denne gang er digital. Vi ser på temaet klinisk observasjonskompetanse i lys av blant annet covid-19, sepsis og delirium.

På grunn av dårligere immunforsvar og generelt dårligere helsetilstand er eldre personer med utviklingshemning i risikogruppen, for å utvikle covid-19, sepsis, delirium og flere andre akutte og alvorlige sykdommer.

Det er derfor svært viktig og relevant å ha kompetanse på klinisk overvasjon, også kalt somatisk vurderingskompetanse (rapid response system).

Nå er det blitt et større søkelys på at flere i helsevesenet trenger denne typen kompetanse slik at man tidlig nok kan oppdage tegn på alvorlig og livstruende sykdom, som krever rask oppstart av behandling.

Hvordan er situasjonen i kommunen der du er? Har tjenesteytere god nok kompetanse til å observere og diagnostisere tegn og symptomer hos eldre personer med utviklingshemning på tilstander som trenger rask oppstart av behandling? Er beredskapsplaner og rutiner for akutt igangsetting av tiltak gode nok?

Trenger du mer kunnskap innen dette feltet, så er dette temakonferansen for deg!

Den 16. mars 2021 samler vi gode fagfolk fra inn- og utland som vil gi en innføring i:

  • Kunnskap om tilstander som trenger akutt behandling og verktøy som vil hjelpe tjenesteytere til å tidlig oppdage forverret tilstand hos eldre personer med utviklingshemning.
  • Innføring i læringsressurser innen klinisk observasjonskompetanse i KlinObsKommune og e-læringsprogrammet Observasjonskompetanse
  • Erfaringer fra Søndre land kommune som har arbeidet med nasjonale faglige råd fra helsedirektoratet innen Tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand (I trygge hender 24/7) og bruk av Verktøykassa.
  • Hvordan benytte SAFE, et verktøy for Tidlig oppdagelse av Subakutt/Akutt Funksjonssvikt hos eldre?
  • Hvor og hvordan kan en trene på akuttsituasjoner i simuleringsrom?

Pris: 990,- ved påmelding før 31.01.2021, 1490,- ved senere påmelding.

Påmeldingsfrist 21.02.2021

Her finner du programmet

Melde deg på allerede nå