Siste utgave av Tidsskriftet aldring og helse - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Siste utgave av Tidsskriftet aldring og helse

Med årets fjerde utgave går Tidsskriftet aldring og helse over i historien. Punktum er satt, etter 23 års formidling av aktuelle artikler fra aldring og helses fagområder. Leserne oppfordres til å følge Aldring og helse videre på nett.