Setter ABC-opplæringen på dagsorden - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Setter ABC-opplæringen på dagsorden

ABC-opplæringen for helse- og omsorgspersonell er en viktig del av myndighetenes satsning på demens- og eldreomsorgen, både nasjonalt og lokalt. Her får du ABC-opplæringen fra to forskjellige vinkler, én fra Helsedirektoratet og én fra Vågan kommune i Nordland.

Prosjektleder for Demensplan 2020 i Helsedirektoratet, Berit Kvalvaag Grønnestad, forteller om status for ABC-opplæringen i dag, med lansering av siste del av Demensomsorgens ABC, og i fremtiden med ny Demensplan og nytt kompetanseløft. Hele 35 000 har til nå fått opplæringen i Norges kommuner.

Hun var på den nasjonale fag- og nettverkssamlingen for ABC-opplæringen på Gardermoen 6. og 7. november.

Hvorfor skal kommunen satse på ABC-opplæring?

ACB-opplæringen er en målrettet innsats i mange kommuner på å utvikle demens- og eldreomsorgen, men hvorfor skal vi satse på ABC-opplæringen? Demenskoordinator i Vågan kommune i Nordland, Jon Håvard Nilsen, forklarer.

Les mer om ABC-opplæringen her